Nasz cel – ZDROWIENIE

Nasze podstawowe zadania to: działalność na rzecz rozwoju zawodu Asystenta Zdrowienia, przeciwdziałanie stygmatyzacji, dyskryminacji i wykluczeniu osób po kryzysie psychicznym i ich bliskich oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji i życzliwości.
Petycja w sprawie pilotażu CZP

Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego został zahamowany w związku z wybuchem pandemii COVID-19 i nie wiadomo, czy program będzie dalej kontynuowany. Od pilnych decyzji Ministerstwo Zdrowia zależy przyszłość transformacji leczenia psychiatrycznego ze skoncentrowanego na izolacji w szpitalu na rzecz rozwijania leczenia środowiskowego w Centrach Zdrowia Psychicznego dlatego uprzejmie prosimy o podpisanie petycji online:

Petycja online

Będziemy wdzięczni za udostępnianie informacji z prośbą o podpisanie bliskim, znajomym, przyjaciołom, każdy głos się liczy. Pokazaliśmy już uruchamiając reformę, że możemy razem wiele zdziałać. Zróbmy to ponownie teraz!

Jeśli możecie zrobić jeszcze więcej, to będziemy wdzięczni: CZP w każdym powiecie – petycja online

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Krzysztof Rogowski
w imieniu Komitetu Organizacyjnego Kongresu Zdrowia Psychicznego
Koalicja dla Psychiatrii
– informacja z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, którego ideą jest promocja zdrowia psychicznego oraz profilaktyka zaburzeń psychicznych, organizowany jest corocznie 10 października od 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Fedration for Mental Health, WFMH). W tym roku, z racji zagrożenia panującą pandemią wirusa SARS-CoV-2, która bezsprzecznie wpływa na stan zdrowia psychicznego milionów ludzi, hasłem przewodnim wydarzenia stało się: Zdrowie Psychiczne dla Wszystkich. Większe nakłady – większa dostępność. Są to także hasła, które przyświecają nowo powstałej Koalicji dla Psychiatrii.

Więcej: Koalicja dla psychiatriiNasze projekty – 2020

Stowarzyszenie Asystentów Zdrowienia, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Całe Życie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy w Warszawie, jest realizatorem projektu współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego pn.: „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin”.


Więcej w dziale Projekty


   

Stowarzyszenie
: kontakt
: zarząd
: członkowie honorowi
: członkostwo
: statut

Asystenci Zdrowienia
: partnerzy
: projekty
: lista Asystentów
: gdzie pracujemy
: kursy

SAZ na FacebookuPoczta
: webmail


Darmowy licznik odwiedzin
wizyt od października 2019
 

   Stowarzyszenie Asystentów Zdrowienia

   Instytut Psychiatrii i Neurologii
   ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
   e-mail: info@zdrowienie.org
   Fb: Facebook – fanpage SAZ

   Konto bankowe: mBank 79 1140 2004 0000 3502 7923 8125
   NIP 5213 875 570
   REGON 38 429 151 100 000
   Wpis w KRS
© Stowarzyszenie Asystentów Zdrowienia, 2019-2020  |  Hosting: megahost.pl  |   |  Projekt, wykonanie i utrzymanie strony NetStudio  |  Strona: webmaster@zdrowienie.org