Nasz cel – ZDROWIENIE

Nasze podstawowe zadania to: działalność na rzecz rozwoju zawodu Asystenta Zdrowienia, przeciwdziałanie stygmatyzacji, dyskryminacji i wykluczeniu osób po kryzysie psychicznym i ich bliskich oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji i życzliwości.
Petycja w sprawie pilotażu CZP

Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego został zahamowany w związku z wybuchem pandemii COVID-19 i nie wiadomo, czy program będzie dalej kontynuowany. Od pilnych decyzji Ministerstwo Zdrowia zależy przyszłość transformacji leczenia psychiatrycznego ze skoncentrowanego na izolacji w szpitalu na rzecz rozwijania leczenia środowiskowego w Centrach Zdrowia Psychicznego dlatego uprzejmie prosimy o podpisanie petycji online:

Petycja online

Będziemy wdzięczni za udostępnianie informacji z prośbą o podpisanie bliskim, znajomym, przyjaciołom, każdy głos się liczy. Pokazaliśmy już uruchamiając reformę, że możemy razem wiele zdziałać. Zróbmy to ponownie teraz!

Jeśli możecie zrobić jeszcze więcej, to będziemy wdzięczni: CZP w każdym powiecie – petycja online

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Krzysztof Rogowski
w imieniu Komitetu Organizacyjnego Kongresu Zdrowia Psychicznego
Koalicja dla Psychiatrii
– informacja z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, którego ideą jest promocja zdrowia psychicznego oraz profilaktyka zaburzeń psychicznych, organizowany jest corocznie 10 października od 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Fedration for Mental Health, WFMH). W tym roku, z racji zagrożenia panującą pandemią wirusa SARS-CoV-2, która bezsprzecznie wpływa na stan zdrowia psychicznego milionów ludzi, hasłem przewodnim wydarzenia stało się: Zdrowie Psychiczne dla Wszystkich. Większe nakłady – większa dostępność. Są to także hasła, które przyświecają nowo powstałej Koalicji dla Psychiatrii.

Więcej: Koalicja dla psychiatriiNasze projekty – 2020

Stowarzyszenie Asystentów Zdrowienia, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Całe Życie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy w Warszawie, jest realizatorem projektu współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego pn.: „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin”.


Więcej w dziale Projekty


Asystent Zdrowienia – nowy zawód w Centrum Zdrowia Psychicznego
W Polsce powstaje nowy zawód: Asystent Zdrowienia (ekspert przez doświadczenie).

Jest to ekspert, który przez własne, przepracowane doświadczenie kryzysu psychicznego wspiera proces zdrowienia innych osób, które znajdują się lub znajdowały w sytuacji kryzysu psychicznego, ich rodzinę i najbliższych.

Zawód asystenta zdrowienia jest odpowiedzią na ogromną potrzebę wsparcia wśród samych beneficjentów opieki psychologicznej i psychiatrycznej. Tam, gdzie jesteśmy, w związku z naszą pracą cieszymy się dużą wdzięcznością i uznaniem.

W Ministerstwie Zdrowia dobiegają końca prace nad kwalifikacją zawodową tej nowej profesji. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm. 2]) zarządza się, że od dnia 01.04.2020r. do osób zatrudnionych w Centrach Zdrowia Psychicznego w całej Polsce, w ramach działalności podstawowej zaliczać się będzie asystentów zdrowienia (par. 1 pkt 10 lit. b).

W całej Polsce nie ma jeszcze zbyt wielu przeszkolonych i pracujących w zawodzie Asystentów Zdrowienia. Wiele osób wyraża swoją potrzebę posiadania wiedzy na temat tego nowego zawodu.

Obecnie asystenci zdrowienia pracują m.in. w Centrach Zdrowia Psychicznego, szpitalach, punktach konsultacyjno-doradczych oraz innych placówkach służby zdrowia. Należą do zespołów na równi m.in. z: lekarzami psychiatrami, psychologami, terapeutami, pielęgniarkami psychiatrycznymi. W praktyce stanowią część oraz ważne uzupełnienie tych zespołów.


Co konkretnie robimy?

 • w siedzibie Centrum, oddziale całodobowym, w oddziale dziennym, w środowisku – spotkania, rozmowy, aktywizacja, towarzyszenie, wspieranie; podczas wizyt środowiskowych (w tym w ramach zespołów mobilnych) również wspólne: zakupy, przyrządzanie posiłków, pranie, wsparcie w rozwiązywaniu różnych problemów dot. codziennego funkcjonowania pacjenta

 • Klub Pacjenta, zajęcia plastyczne (dekupaż i inne) oraz praktyczne (np. rozwiązywanie problemów domowych przy użyciu igły, nitki oraz maszyny do szycia, znalezienie w prasie lub smartfonie wydarzeń, na które można pójść w wolnym czasie) – prowadzenie oraz współprowadzenie zajęć dla: osób z Centrum/oddziału/zespołu leczenia środowiskowego, innych osób po  kryzysach i hospitalizacjach, bądź skierowanych przez lekarzy z Centrum

 • spacery, wyjścia w załatwianiu spraw pacjenta, razem z pacjentem

 • udział w sesjach otwartego dialogu

 • współpraca z pozostałymi członkami zespołów, z innymi instytucjami (np. MOPS)

 • edukacja poprzez m.in.: warsztaty, wykłady, działalność antystygmatyzacyjną i antydyskryminującą


Nasza praca różni się jednak od pracy pozostałego personelu. Zadaniem asystenta zdrowienia jest wsparcie procesu zdrowienia danej osoby, nacisk na jej zrozumienie i upodmiotowienie.

Dlaczego praca Asystenta Zdrowienia jest taka ważna? Rola Asystenta Zdrowienia:

 • poznać – przedstawic i omówić z pozostalym personelem perspektywę osoby chorujacej. Zauważyć człowieka, a nie tylko jednostkę chorobowa, czy zagrożenie, jego cele, pragnienia, potrzeby, uwarunkowania

 • zrozumieć – aby skutecznie pomagac (nie wyręczać). Stworzyć warunki do zdrowienia

 • wesprzeć – wykorzystac potencjał i wzmocnic go, rowniez w sprawach praw, podejmowania decyzji, samostanowieniu. Pomoc w samodzielności, pelnieniu rol spolecznych, zawodowych, realizacji marzeń

 • dać siłę i nadzieję, że się powiedzie – własnym przykladem oraz wsparciem kolejnych kroków klienta/pacjenta pokazac, że „można”.

 • przekazać praktyczną wiedzę na temat zdrowienia, roznych form leczenia, pomocy, aktywności i wsparcia


Celem takiej pomocy jest to, aby osoby, do których kierowane jest wsparcie, świadomie i intencjonalnie dbały o zdrowie własne oraz zdrowie swoich najbliższych. Celem pracy – stare chińskie powiedzenie: „dać wędkę, a nie rybę”. Cel – podzielić się moją perspektywą pracy jako Asystenta Zdrowienia.

Moje własne doświadczenia jako osoby z  pierwotną diagnozą psychiatryczną – przykład odbioru społecznego osób leczących się, osób po kryzysie psychicznym oraz ich rodzin:
 • stygmatyzacja, wyśmiewanie

 • odrzucenie, dyskryminacja

 • groźba odebrania matce z diagnozą psychiatryczną nowonarodzonego dziecka, szantaż, dyskwalifikowanie z pełnienia ról społecznych

 • lekceważenie, niepoważne traktowanie

 • porzucenie przez narzeczonego, chęć ubezwłasnowolnienia


Praca Asystenta Zdrowienia ma też wymiar i pełni funkcje, społeczne:
 • wpływa na zmiany w świadomości podopiecznych i ich rodzin, co wymiernie wpływa na zmianę traktowania ich przez nich samych: świadość, że jest pełnowartościowym członkiem społeczeństwa, antyautostygmatyzacja, brak wykluczania, dbałość o warunki do zdrowienia

 • wpływa na zmiany w świadomości społecznej, postrzeganiu – daje wymierne efekty: zaufanie, zrozumienie, danie szansy, stopniowa eliminacja strachu i obaw przed kontaktem z osobami doświadczonymi kryzysem psychicznym, co wymiernie wpływa na zmianę traktowania osób w/po kryzysie, oraz ich rodzin przez społeczeństwo (np. zatrudnianie, wchodzenie w relacje, antystygmatyzacja, brak wykluczania)

 • wpływa na funkcjonowanie w społeczeństwie osób w/po kryzysie/ich rodzin i bliskich – poprzez podejmowanie ról społecznych: w pracy, w rodzinie, itd. wpływa na jakość codziennych relacji międzyludzkich, jakość pracy, wiarę, że osoba z doświadczeniem kryzysu psychicznego poradzi sobie w samodzielnym funkcjonowaniu


Kryzys psychiczny dotyka wielu osób, niezależnie od funkcji społecznych, pochodzenia, czy wieku. Potencjalnie każdy z nas może go doznać, tak jak każdego innego schorzenia. Asystenci zdrowienia pracujący w środowisku medycznym, mogą liczyć na szybką informację zespołu w razie, gdyby pojawiły się jakieś kryzysowe symptomy u nich samych. Najczęściej jednak to my jesteśmy bardzo czujni i wiemy najlepiej, kiedy czujemy się gorzej, ponieważ już wcześniej przeżyliśmy własny kryzys i wyszliśmy z niego.


Agnieszka Polak             

Stowarzyszenie
: kontakt
: zarząd
: członkowie honorowi
: członkostwo
: statut

Asystenci Zdrowienia
: partnerzy
: projekty
: lista Asystentów
: gdzie pracujemy
: kursy

SAZ na FacebookuPoczta
: webmail


Darmowy licznik odwiedzin
wizyt od października 2019
 

   Stowarzyszenie Asystentów Zdrowienia

   Instytut Psychiatrii i Neurologii
   ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
   e-mail: info@zdrowienie.org
   Fb: Facebook – fanpage SAZ

   Konto bankowe: mBank 79 1140 2004 0000 3502 7923 8125
   NIP 5213 875 570
   REGON 38 429 151 100 000
   Wpis w KRS
© Stowarzyszenie Asystentów Zdrowienia, 2019-2020  |  Hosting: megahost.pl  |   |  Projekt, wykonanie i utrzymanie strony NetStudio  |  Strona: webmaster@zdrowienie.org