Nasz cel – ZDROWIENIE

Nasze podstawowe zadania to: działalność na rzecz rozwoju zawodu Asystenta Zdrowienia, przeciwdziałanie stygmatyzacji, dyskryminacji i wykluczeniu osób po kryzysie psychicznym i ich bliskich oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji i życzliwości.Honorowi członkowie SAZ


  • Regina Bisikiewicz – inicjatorka zmian związanych z nowym zawodem EX-IN / Asystent Zdrowienia w Polsce, Prezes Fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu.


  • Mariusz Panek – pedagog aktywnie działający na rzecz osób doznających kryzysu psychicznego, Prezes Fundacji LEONARDO, która złożyła wniosek o umieszczeniu zawodu Asystent Zdrowienia w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.


  • Izabela Ciuńczyk – lekarz psychiatra, psychoterapeuta, przyjaciel i promotor pracy Asystentów Zdrowienia, Dyrektor Środkowopomorskiego Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON w Koszalinie, Prezes Stowarzyszenia Centrów Zdrowia Psychicznego.


  • prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka – lekarz psychiatra konsekwentnie wspierający ideę zatrudniania Asystentów Zdrowienia, b. Kierownik I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.


  • dr Marek Balicki – lekarz psychiatra konsekwentnie propagujący i wspierający ideę zatrudniania Asystentów Zdrowienia, były Minister Zdrowia, wieloletni parlamentarzysta, Kierownik biura pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy w psychiatrii.
Powrót do strony głównej

     

   Stowarzyszenie Asystentów Zdrowienia

   Instytut Psychiatrii i Neurologii
   ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
   e-mail: info@zdrowienie.org

   Konto bankowe: mBank 79 1140 2004 0000 3502 7923 8125
   NIP 5213 875 570
   REGON 38 429 151 100 000
   Wpis w KRS