Nasz cel – ZDROWIENIE

Nasze podstawowe zadania to: działalność na rzecz rozwoju zawodu Asystenta Zdrowienia, przeciwdziałanie stygmatyzacji, dyskryminacji i wykluczeniu osób po kryzysie psychicznym i ich bliskich oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji i życzliwości.Lista Asystentów ZdrowieniaAdam Markowski

Agnieszka Polak

Andrzej Kalemba

Anna Olearczuk

Anna Zawisza

Artur Grzenkowicz

Beata Sochańska

Elżbieta Jełowicka

Ivan Sitsko

Jakub Wacławek

Marcin Laszczak

Marian Szewczyk

Mateusz Michalkiewicz

Paweł Nowicki

Robert Michałkiewicz


Powrót do strony głównej

     

   Stowarzyszenie Asystentów Zdrowienia

   Instytut Psychiatrii i Neurologii
   ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
   e-mail: info@zdrowienie.org

   Konto bankowe: mBank 79 1140 2004 0000 3502 7923 8125
   NIP 5213 875 570
   REGON 38 429 151 100 000
   Wpis w KRS