Nasz cel – ZDROWIENIE

Nasze podstawowe zadania to: działalność na rzecz rozwoju zawodu Asystenta Zdrowienia, przeciwdziałanie stygmatyzacji, dyskryminacji i wykluczeniu osób po kryzysie psychicznym i ich bliskich oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji i życzliwości.Nasze projekty – 2020


Stowarzyszenie Asystentów Zdrowienia, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Całe Życie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy w Warszawie, jest realizatorem projektu współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego pn.: „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin”.


Cele projektu stanowią realizację celów statutowych naszego Stowarzyszenia, tj. m.in.:
  • poprawę jakości życia, poziomu funkcjonowania społecznego i integracji społecznej osób po kryzysie

  • zintensyfikowanie działań profilaktycznych: oparcia społecznego, zwiększenia dostępności i skuteczności form wsparcia

  • wyznaczanie kierunków działań dla podmiotów, instytucji pomocowych oraz wspierających osoby po kryzysie i ich bliskich


Projekt składa się z elementów:

  • kampania informacyjna, której celem jest destygmatyzacja, zmiana postaw społecznych wobec osób po kryzysie i ich bliskich

  • wsparcie 20 osób po kryzysie psychicznym i ich rodzin

  • realizacja szkolenia dla pracowników pomocy społecznej, z terenu województwa mazowieckiego, z zakresu budowania systemu wsparcia osób po kryzysie


Przedstawiciele Stowarzyszenia Asystentów Zdrowienia, podczas szkolenia dla pracowników pomocy społecznej, zapoznają uczestników spotkania z rolą, funkcją i pozycją asystentów zdrowienia w zespołach terapeutycznych – pracą szczególnie istotną, bo dającą realne oraz najbardziej wiarygodne oparcie osobom po kryzysie i ich bliskim. Spotkanie to poprowadzi pan Jakub Wacławek – asystent zdrowienia, pracownik Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie, Wiceprezes SAZ. Spotkanie odbędzie się we wtorek 13 października 2020 – serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Kampania destygmatyzacyjna/nformacyjna realizowana jest w ramach zadania publicznego pn.„Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin”.

Zapraszamy i zachęcamy Państwa do zainteresowania oraz zapoznania się z projektem.Powrót do strony głównej

   

Stowarzyszenie
: strona główna
: kontakt
: zarząd
: członkowie honorowi
: członkostwo
: statut

Asystenci Zdrowienia
: partnerzy
: projekty
: lista Asystentów
: gdzie pracujemy
: kursy

SAZ na Facebooku 

   Stowarzyszenie Asystentów Zdrowienia

   Instytut Psychiatrii i Neurologii
   ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
   e-mail: info@zdrowienie.org
   Fb: Facebook – fanpage SAZ

   Konto bankowe: mBank 79 1140 2004 0000 3502 7923 8125
   NIP 5213 875 570
   REGON 38 429 151 100 000
   Wpis w KRS


© Stowarzyszenie Asystentów Zdrowienia, 2019-2020  |  Hosting: megahost.pl  |   |  Projekt, wykonanie i utrzymanie strony NetStudio  |  Strona: webmaster@zdrowienie.org