Nasz cel – zdrowienie

Nasze podstawowe zadania to: działalność na rzecz rozwoju zawodu Asystenta Zdrowienia, przeciwdziałanie stygmatyzacji, dyskryminacji i wykluczeniu osób po kryzysie psychicznym i ich bliskich oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji i życzliwości.Zarząd StowarzyszeniaAgnieszka Polak

Agnieszka Polak – Asystent Zdrowienia, Prezes Stowarzyszenia Asystentów Zdrowienia, Członek Zespołu do spraw pilotażu programu psychiatrii środowiskowej w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Z wykształcenia lic. politologii (specjalność: praca socjalna) oraz mgr socjologii (ścieżka specjalizacyjna: socjologia zarządzania i rozwoju lokalnego; UKSW), studia podyplomowe z administracji (UW). Były pracownik administracji rządowej. Na co dzień mama. W czasie wolnym szyję. Kocham ludzi. Kocham to, co robię.

Podjęcie się roli Asystenta Zdrowienia jest moim świadomym wyborem. Praca z ludźmi daje, i zawsze dawała mi, niezwykłą satysfakcję i radość oraz – w sytuacji poważnej choroby – stanowi dla mnie warunek zdrowienia.

Podczas szkolenia Asystentów Zdrowienia po raz pierwszy usłyszałam wprost, że jako osoba po kryzysie psychicznym jestem równoprawnym członkiem społeczeństwa, że nie jestem kimś gorszym z uwagi wyłącznie na przebyty kryzys i stygmatyzację z tym związaną. Świadomość ta stanowiła dla mnie krok milowy na drodze do zdrowienia i dała podwaliny do mojej pracy.


Beata Sochańska

Beata Sochańska – trener i Asystent Zdrowienia. W Stowarzyszeniu Asystentów Zdrowienia pełni rolę Sekretarza.

Z wykształcenia artysta malarz. Ukończyła Liceum Plastyczne w Jeleniej Górze oraz malarstwo na wydziale artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Współprowadzi warsztaty „Asystent Zdrowienia” oraz inne o charakterze edukacyjnym. Napisała „Podręcznik Asystenta Zdrowienia” stworzony na potrzeby wdrożenia naszego nowego zawodu.

Ukończyła kurs „Otwarty Dialog i rozwój sieci społecznej w sytuacji kryzysu psychicznego” we Wrocławiu. Przez 3,5 roku prowadziła pracownię rękodzieła w ŚDS w Fundacji Opieka i Troska. Jest również artystą malarzem i rysownikiem. Podejmuje się różnych działań twórczych oraz społecznych.

Co uważa za najbardziej istotne w pracy Asystenta Zdrowienia? Doświadczenie własne, wiedzę płynącą z tego doświadczenia, a także umiejętność dzielenia się tym doświadczeniem w taki sposób, by wesprzeć innych. Bardzo ważny jest dla niej szacunek dla drugiego człowieka, bez którego porozumienie jest utrudnione.


Beata Sochańska

Andrzej Kalemba – Instruktor Zdrowienia, mający uprawnienia do szkolenia osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Uczestnik Akademii Liderów Cogito. W Stowarzyszeniu Asystentów Zdrowienia pełni rolę pierwszego wiceprezesa.

Uzyskał absolutorium w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW. Od 2006 r. pracuje jako Asystent PR w jednej z Organizacji Pożytku Publicznego. Prywatnie uwielbia gry planszowe, pisanie wierszy oraz zagadnienia związane z szeroko rozumianą duchowością.

Co uważa o pracy i zawodzie Asystenta Zdrowienia?

Ten zawód to szansa dla tych, którzy chcą swoje doświadczenie kryzysu przekuć w potężny zasób. Jest to również szansa dla tych, którzy czekają na obecność Asystentów Zdrowienia w swoim procesie terapeutycznym.

Ta praca nie jest łatwa, ale daje ogromną satysfakcję z pomagania innym. Daje możliwość dzielenia się nie tylko dobrymi doświadczeniami zdrowienia. Pozwala odsłonić to co było w nas kruche, aby ukazać zdrowiejącemu, że przeszliśmy też przez podobne doświadczenie.
Powrót do strony głównej

     

   Stowarzyszenie Asystentów Zdrowienia

   Instytut Psychiatrii i Neurologii
   ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
   e-mail: info@zdrowienie.org

   Konto bankowe: mBank 79 1140 2004 0000 3502 7923 8125
   NIP 5213 875 570
   REGON 38 429 151 100 000
   Wpis w KRS